Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Οικογένειων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Οικογένειων Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας και στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζονται μέσα στο οικογενειακό σύστημα, στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της οικογένειας ως ομάδας, αλλά και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας κάθε μέλους χωριστά. Για το λόγο αυτό συμμετέχουν σε αυτή όλα τα μέλη της οικογένειας. Αυτό που […]

Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Ζευγαριών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Ζευγάριων Η θεραπεία ζεύγους πραγματοποιείται σε συνεδρίες που συμμετέχει από κοινού το ζευγάρι και το αίτημα αφορά αποκλειστικά τη σχέση τους. Ο θεραπευτής ενθαρρύνει την συναισθηματική έκφραση των δύο συντρόφων και διευκολύνει την επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στόχος είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα και τα προβλήματα που […]

Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Παιδιων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Παιδιών Η ταχύτατη σωματική, γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, η είσοδος στο σχολείο, η αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους, το άγχος των εξετάσεων, η σχέση με γονείς και καθηγητές, οι δυσλειτουργικές μορφές επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, αποτελούν συνήθεις πηγές ανησυχίας για τα παιδιά και τους εφήβους. Η οποιαδήποτε ψυχική ένταση θα εκφραστεί μέσω της συμπεριφοράς […]

Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Εφήβων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Εφήβων Η εφηβεία είναι μία περίοδος που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές, από άγχος και αισθήματα αβεβαιότητας. Η ζωή και η διάθεση των εφήβων παρουσιάζει πολλές διακυμάνσεις. Στη φάση αυτή συχνά οι έφηβοι χρειάζονται βοήθεια σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Στην Ψυχοθεραπεία Εφήβων στόχος μας είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα, η […]

Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Ενήλικων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Ενήλικων Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία ίασης και αυτογνωσίας η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη σχέση με έναν θεραπευτή. Ξεκινάει πάντα με αίτημα του θεραπευόμενου, ο οποίος επιζητά την ανακούφιση από κάποιο σύμπτωμα, την αντιμετώπιση μιας δυσκολίας ή ενός αδιεξόδου ή την καλύτερη κατανόηση του εαυτού. Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής, ο […]