ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Οικογένειων

Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας και στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζονται μέσα στο οικογενειακό σύστημα, στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της οικογένειας ως ομάδας, αλλά και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας κάθε μέλους χωριστά. Για το λόγο αυτό συμμετέχουν σε αυτή όλα τα μέλη της οικογένειας. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει την οικογενειακή θεραπεία είναι το πώς τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές συνδέονται με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών εξετάζονται οι τρόποι συνδιαλλαγής, οι κανόνες της οικογένειας, ενθαρρύνεται η άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών και η έκφραση συναισθημάτων. Παράλληλα, εντοπίζονται οι θετικές πτυχές στη ζωή της οικογένειας με στόχο να αξιοποιηθούν για να εξομαλυνθούν οι δυσκολίες και οι συγκρούσεις. Στην οικογενειακή θεραπεία, στόχος είναι η αναδόμηση της οικογένειας. Βασικό στοιχείο είναι ο επαναπροσδιορισμός των δυσλειτουργικών τρόπων « σχετίζεσθαι » και η υιοθέτηση και χρήση νέων, εναλλακτικών και πιο υγιών μορφών αλληλεπίδρασης.

Συνήθη αιτήματα για οικογενειακή θεραπεία ή θεραπεία ζεύγους:

 • Ψυχική ασθένεια σε κάποιο μέλος της οικογένειας
 • Δυσκολίες στην επικοινωνία
 • Συγκρούσεις
 • Απιστία
 • Δυσκολίες / συμπτώματα στα παιδιά
 • Κακοποίηση / βία
 • Διαζύγιο
 • Απώλεια
 • Σωματική ασθένεια
 • Ζητήματα υιοθεσίας
 • Άγχος
 • Εξαρτήσεις/χρήση ουσιών

ΑΛΛΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Ενήλικων

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Εφήβων

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Παιδιών

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Ζευγαριών