ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Παιδιών

Η ταχύτατη σωματική, γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, η είσοδος στο σχολείο, η αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους, το άγχος των εξετάσεων, η σχέση με γονείς και καθηγητές, οι δυσλειτουργικές μορφές επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, αποτελούν συνήθεις πηγές ανησυχίας για τα παιδιά και τους εφήβους. Η οποιαδήποτε ψυχική ένταση θα εκφραστεί μέσω της συμπεριφοράς τους, η οποία αποτελεί τη δική τους « γλώσσα » επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη των συμπτωμάτων είναι ένδειξη του άγχους, του φόβου, της ανασφάλειας και της αγωνίας που βιώνουν.

Στην Ψυχοθεραπεία Παιδιών στόχος μας είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα, η παρέμβαση στο σύστημα που εμφανίζεται το πρόβλημα και η πρόληψη για την υγιή ανάπτυξή τους ως ενήλικες. Η θεραπεία του παιδιού μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδι, προσομοίωση και ειδικά ομιλία. Τα παιδία πρέπει να αισθάνονται πως βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής και παρέμβασης, όπου μπορούν να εκφράσουν όσα εμποδίζουν την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και δυσκολεύουν την προσαρμογή τους στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Καθοριστικής σημασίας είναι η συνεργασία με τους γονείς. Γι αυτό και παρέχουμε παράλληλα συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων ή οικογενειακής θεραπείας για την καλύτερη και συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τα πιο ενδεικτικά συμπτώματα των παιδιών και των εφήβων είναι τα εξής:

 • Προβλήματα συμπεριφοράς: επιθετικότητα, παραπτωματικότητα, ανυπακοή, εκρήξεις θυμού, αθυροστομία
 • Προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, σχολική άρνηση
 • Φοβίες
 • Αγχος – κρίσεις πανικού
 • Καταθλιπτική διάθεση
 • Τάσεις απομόνωσης
 • Άγχος αποχωρισμού
 • Ενούρηση
 • Επιλεκτική Αλαλία
 • Σωματοποίηση / Σωματικά συμπτώματα χωρίς ιατρική αιτιολογία
 • Υπερβολική συστολή – ντροπαλότητα – έλλειψη αυτοπεποίθησης
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Χρήση ουσιών
 • Αυτοκτονικότητα

ΑΛΛΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Ενήλικων

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Εφήβων

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Ζευγαριών

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Οικογένειων