ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική Ζευγάριων

Η θεραπεία ζεύγους πραγματοποιείται σε συνεδρίες που συμμετέχει από κοινού το ζευγάρι και το αίτημα αφορά αποκλειστικά τη σχέση τους. Ο θεραπευτής ενθαρρύνει την συναισθηματική έκφραση των δύο συντρόφων και διευκολύνει την επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στόχος είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα και τα προβλήματα που εμφανίστηκαν, η αμοιβαία έκφραση αναγκών, η μείωση των αρνητικών πεποιθήσεων και η αναζήτηση νέων πιο υγιών τρόπων επικοινωνίίας.

Συνήθη αιτήματα για οικογενειακή θεραπεία ή θεραπεία ζεύγους :

 • Ψυχική ασθένεια σε κάποιο μέλος της οικογένειας
 • Δυσκολίες στην επικοινωνία
 • Συγκρούσεις
 • Απιστία
 • Δυσκολίες / συμπτώματα στα παιδιά
 • Κακοποίηση / βία
 • Διαζύγιο
 • Απώλεια
 • Σωματική ασθένεια
 • Ζητήματα υιοθεσίας
 • Άγχος
 • Εξαρτήσεις/χρήση ουσιών

ΑΛΛΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Ενήλικων

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Εφήβων

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Παιδιών

Ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική Οικογένειων